Friday, December 09, 2005

Driver Brake


Ari ruman kita. Budlay nga daan manumdum kon ano ubrahon mo.
Ah...balik na lang ko sa ubra ko. Diin na to ang yabi ko man? Nay.....
Kita gid man ni Nanay. Pagkatapos sermon niya ara daun ang yabi. Bal-an niya nga ma late na ko pro.

I consider myself a professional driver. Shucks. Amo na nga daan ubra ko. Alas 7:30 pa lang sang aga mahalin na ako sa balay. may appointment ako nga daan 8:30. Ma-report pa ako sa opisina, tinluan ang company car, check ang makina, oil, tubig, gasolina etc.

Mangkut ko si boss pag-abot ko kon san-o sweldo. Akig naman. Adlaw-adlaw gapamangkut na lang kuno ako. Te kay 2 weeks na ako wala na sweldohan. Dapat 15-30 na di bla? Bla,bla,bla,bla hambal sang boss ko. Gusto niya mapisan indi wakalan. Sige lang a.

Hay, pagwa ko kita ko ya upod ko sa ubra, masubo. "Tsk, noy naano ka?" Mangkut ko.

"Waay noy a...daw wala gid ta may mahimo ni..." kumod ka upod ko.

Ambot kon ano gid man to problema ka kilala ko nga to pro daw amo gid man na siya. Sige lang.

Ginkuha ko ang yabi sa key box para ma check ang salakyan. Malamig pa kag medyo daw wala pa tawo diri. May ga tong-its sagwa pro matyag ko daw mga gina pa sila sang gab-i gahampang. May bayi nga gapasulod, medyo mal-am. Nakaitum, masubo...yamat daw tanan na lang nga sugata kag kita ko masubo kag wala katulog.

Pagkakuha ko sang yabi, nag singgit ang boss ko, "hoy, check na maayo ha? Ang stereo kinahanglan nami gid na karon, tistingi ang soung para mabatian ko kag makay-o ta ha?!"

"HUO!"

Amo ni gali ang professional driver? Hmp. Wala gid man ko may mahimo kay siya ang gahatag sweldo sa akon bisan dugay na to. Gincheck ko tanan, ang gasolina, ang tubig, ang oil, gintinlu-an ang sulod sang salakyan. Kag gin-test drive. Nami...slow and smooth. Inakigan galing ko ka boss ko. Gasto kuno sa gasolina. Sige lang, gintestingan ko ang stereo, nakibot ko! Tama ka tunog! This can't be! Ang budlay daw trumpa lang sa babaw nga gatunog, ano ni fiesta sa taramnan?

Nagwa si boss, ang ga tong-its sa kamalig, kag ang mal-am sa sulod sang opisina...Si boss akig, ang mal-am nagdugang subo, ang ga tong-its nagkadlaw...signs of life...abi ko sa mars na ko. Hambal ko kay boss nga kay-uhon ko ang stereo. Daun nadumduman ko nga check lang gali sang oil, gasolina kag tubig bal-an ko. Kuno abi may ginatuhil ako. At least ginasweldohan.

Pagkatapos ko bulubaliskad sang stereo ginbalik ko. Daw mga 8 years na siguro ang stereo, tape gihapon.

Alas 10 na sang nagsinggit naman si boss. Lakat na kuno kami.

Ayos. Action.

Pag lakay namon daw wala man ko naglayo ara na kami sa kadtuan namon. Bah sige bagting. Damo tawo...nami matyag ko ba.

Wala galing kami nagsulod, dira lang kami sa sagwa ako daw natulogan sa driver seat. Gulpi lang may nagsinggitan sa sulod simbahan..."NGA-A!?" "NGA-A"

Abi ko may "WHY?!"

Tapos na gali ang misa. Nagwa na sila. Dala na nila ang laba nga box nga ginsudlan sang ila special someone. Kaluoy man. Imbes nga madula daun ila sakit ginpalakat pa nila ako 5km/h. Imbes nga Ye Ye Vonel, Hindi Kita Malilimutan ang gasinggit sa trumpa nga ginkay-o ko kuno. Kaluoy man. Duwa lang kami ang gasakay...ako kag ang daw kilala siguro sang lalaki nga daw may labot nga wala. Naka shades, naka itum nga dilargo kag puti nga bayo. PSG siguri ni....Paryente Siguro Gago.

Nakalab-ot gid man kami sa patyo. Magutok, gatunog ang manughibi, kag gutom na ako sa init kag katingil sang trumpa.

No comments: