Saturday, September 19, 2009

New Blog!!! (Papelcasting)

Mayong (fill in the blanks). May gina ubra ako subong nga gamay nga literary experiment.

Ginatawag ko ini nga "Paplcasting". Isa ini ka kombinasyon sang papel can broadcasting. Ginkuha ko ang idea sa "podcasting". Imbes nga sa .mp3 akon format, sa .jpg ako ma format.

Palihog bisita para nami. Heheh komentar para nami pa gid.

http://papelcasting.blogspot.com

No comments: