Friday, December 30, 2005

Gutom

Tsk, wala naman ako gana magkaon. Adlaw-adlaw daw amo na lang ni nabatyagan sang tyan ko. Medyo love story kami nga duwa nga daan sining mga inadlaw. Pangaluyagan ko siya: birahan ko kaon. Ginsabat niya ako: busog. Nagsunggudanay kami: Nagpalipas ako kaon. Subong siya lang gasunggod.

Galuya na ako wala pa ni iya ako nasapak. Mainit kuno.

Anhon mo na abi kay mga duwa na ako ka oras nga gapungko di. Wala man ako may ginasapak (nga tawo) wala man may gasapak sa akon. Daw Kadamu gani sa amon di galing daw gamay man lang kilala ko...daw wala gani. Hmmm....wala man gid diri may naghalin sa amon. Tig-alani na nga daan, ato to sila tanan gapanggarab. Tiyo ko gani medyo busy siya gapangdalawat naman nsang humay...happy days naman kuno.

Kon nga-a ari ako di subong ginhambalan ako nga may daku kuno nga matabo subong. Siyempre, bangod wala ako may maubra kag into man ako, gin rason ko na lang kay nanay basi historical ni, mainterview pa ako. Hehe. Kag may istorya pa ako sa mga apo ko. "Mga noy, nagpagutom ako para mangin witness sa history...(ubo ubo)".

Subong galing daw indi na ako maka-apo sa gutom.

Gulpi lang may naghambal sa megaphone, "ang tanan nga taga-norte diri nga bahin ang south didto sa likod sang norte....dali lang indi kuno...dali lang mga utod".

Tapos gid. Gina niya pa na niya nasulit nga lines. Dugay-dugay lang kuno mga utod. Igsakto man galing ang hamabal niya nga assembly time. Pag abot niyo di assemble lang kamo nga assemble.

May gulpi lang may amazing nga natabo sa atubang ko: may nagsinggitan (in tagalog) sige linya. Dumduman ko sang grade 1 ko nga maistra ko gasinggit man dayun galinya (fall in line!)

Meanwhile, nag linya man ako. Sige-sige na ang lakat tapos nagahimo linya. May isa ka tawo nga naga megaphone, pro gasinggit gyapon bisan wala na megaphone. Gatarabog laway niya. Rough day gid ni subong.

Yamat (Yawa Salamat).

In fairness ga linya na kami kag may nagalakat na. Namangkot ako sa tawo sa likod ko, "san-o ta makaon?"

Imbes magsabat kon san-o, ginbayaw niya ang kamot niya kag nagsinggitan. Nakibot ko. Gasinggit siya in tagalog. Aba! Walang hiyain ka tsong man! Sige lakat namon. Medyo indi na kami L.Q. sang tiyan ko...Gahambal na siya nga gutom siya. Galing anhon mo na kon ari ka galakat upod sa mga 'alog. Siguro tulo-tagalog man ako di ay no?

Mamangkot na ako tani in tagalog sang may mga announcements, "mga utod tandai ninyo ang tawo sa atubang ninyo kag likod para matandaan ta kag wala sing may makasulod nga indi ta upod diri." Straight Ilonggo to. Te paano nila ni maintyendehan hay?

'Ayos a." Sabat sang tawo sa likod ko. Feeling 'alog lang gali.

Sige na lang gani. Tandaan ko ang sa atubang ko kag likod ko. Para "wala sing may maka upod sa amon diri". Siguro para mabatyagan kuno nga daw may maintra gid sa painit kag pagutom namon. L.Q. naman kami ni sang tyan ko.

Anyways ang sa atubang ko: 5'3" siguro ang height niya. Ang buhok wala pa kakita husay so far. Naga jeans nga ginbakal sa vietnamese nga galibud RTW. Nakasapatos daw Jordan 501 man to nasulat (!?). Medyo, indi, akig gid ang iya itsura pero indi tunog iya singgit. Ang iya bayo pustahan ko wala pa nalabhan, may print nga gin silk screen nga padali lang. Hmmmm. Tawgon ko siya Mr. 501.

Ang sa likod: Taas ni, mga 5'8" height niya. May bandana sa agtang nga pula. Ga jeans man pro indi bakal sa vietkong. Panahon pa siguro sang Saturday Night Fever niya ni ginbakal. Damona gisi, pudpud ang color kag daw UK made. Ga tsinelas ang bayo lain nga print. Same quality lang. Sa kadaku niya, isa lang siguro ka upper-cut kita ko na stars. Tunog pa tingog niya.

Siya siguro si Hippo-Hippie.

Kilala ko na sila, Mr. 501 kang Mr. Hippo Hippie. Galing wala na ako nasapak sang tyan ko...wala na ako gana magkaon.

Sige gyapon amon lakat. Sa tunga sang dalan pa kami galakat, in fairness. Amo lang na galing ga gutok dalan. Trapik. Bahala kamo da.

Ok man ni gani, feeling ko daw gahimo ko unoofficial parade galing gurisnay lang kami tanan. Kag sa tanan nga ari di, mga 2 percent lang sigruo ang indi akig kag wala ga singgit. Si 501 kag Hippie ga ugtas gid, tapos ang announcer siya siguro ang alpha-angry sa ila tanan...grabe, halin pa ni sang umpisa lakat iya singgit:

"MGA UTOD (feedback), KITA SUBONG NGA MGA MANGUNG(feedback) GATIPON DIRI SA PAGPABUTYAG SANG ATON HIBUBON-OT KAG SITWA(feedback) SUBONG. KITA NGA MGA MANGUNGUMA NAGATIPON SUBONG SA PAGPAMATOK KAG NAGADUSO SANG (feedback) BAG-O NGA SISTEMA. KITA SUBONG NAGPA(feedback) SA RIHEMEN NI PRESIDENTE (feedback). WALA KITA SUBONG ANIHON BANGOD SA WALA HUYA NGA PAGPABAYA SANG ATON NGA MGA (feedback, lawig). GANI KITA NAGATIPON SA PAGTAPOS SANG RIGEMEN NI (feedback).

"HUO!" Singgit ni 501 kag Hippo Hippie. Naipit ako.

Tsk. Mangunguma gali sa alpha-angry. Wala siya kuno may ginani subong. Kaluoy man si manong. Amo na ginabasul niya tana. Siguro takan na siya basul sa kaugalingon niya nga wala siya panubas subong nga wet season. Kaluoy man si manong. Sige lang a, anhon ta na bi.

Hala dali lang, kung tig alani kag wala sing panubas, siguro ang naga upod niya possible man wala panubas. As in wala. Damo siguro rason. Una, nag-ulan tudo nga nabahaan. Ikaduha may nag-agi nga peste nga wala nila napunggan. Ikatlo, tinamad sila magtatap nga wala man may makuha. Ika-apat wala sila fertilizer nga igsakto kay ang lupa hago na. Or, indi sila farmer.

Hmmmmm...sala gid man sang gobyerno.

Sala gid man sang gobyerno nga wala niya napunggan ang ulan. Tani naghimo sila Commission on Rain Stoppers. Siguro wala napunggan sang gobyerno sang pag-abot ka peste. Tani may daw Pest Controllers man. Tapos sala sang gobyerno nga ginatamad sila. Tani may cheering squad kada hektarya sang humay nga gina isyu ang gobyerno. Sala man dayon sang gobyerno nga pinatam-an sang mangungma ang lupa asta maubos ang iya nutrients. Tapos sala sang gobyerno nga indi sila mangunguma. Amo na ga-rally sila.

Sala gid man sang Presidente.

Siguro sala-on ko man ang Presidente nga ang tyan ko ga-kudeta. Ga-ragumok na.

Gulpi lang nag-ulan. Ubos kami nagdalagan, nagpasilong sa mall....si alpha-angry manong na lang bilin.

+end+

1 comment:

edwardericks75282473 said...

I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. My blog is just about my day to day life, as a park ranger. So please Click Here To Read My Blog

http://www.juicyfruiter.blogspot.com