Wednesday, December 28, 2005

Nubo nga Istorya

Gindakup ang ginadala ko nga kutsilyo kay indi kuno pwede sa dira nga lugar. Hambal ko man, “nami tani sir kun pasugtan ninyo ni. May gamay lang ako nga ubrahon.” Galing indi sila magpasugot.

Hmp. Indi ko man pag isugid kun anhon ko to ang sundang. Secret.

Budlay galing magtago secret sang sundang. Indi ko man ni slumbook nga pagusto ka lang sulat. “Who is your secret crush?” Sabat naman “secret”. Bwisit, secret na gani ginapamangkut pa. Double redundancy.

Ginpasulod man ako sa building less sundang. Hmmmn nami. Feeling ko daw manamian ako di subong nga adlaw bisan gaulan sa sagwa. Wow! Hi tech kun mag log-in sila: Finger print ang ginagamit! Tsk. Kun gusto ko gali magtinamad kinahanglan utdon ko ang tudlo ko kag ipadala, “Pre, ikaw lang to anay log-in sa akon kay sakit akon ulo kag kamot.”

Ginago.

May nagtawag sa akon, “To, diin ka makadto?”

“Diri lang 'nong,” Hambal ko.

“Ma ano ka diri?” Hambal niya.

“May ginalantaw lang 'nong.” Hambal ko.


“Ano?” Hambal naman...kasabad sa iya bisan ang tudlo ko ginakapoy na sa pagsulat “hambal”, ara naman.


May gintudlo ako nga papel sa board. Ginlantaw niya, ginlantaw niya ako. Nagpalayo siya dayon. Gintawag niyta ang girl nga nakauniform. Seksi. Wala siya ginsapak. Hehehe.


Ano to nga papel? Way ko kabalo. Gintudlo ko na lang to para makapalayo lang siya. Kasabad. Bangod nga gintudlo ko ang papel kag daw ginabantayan na ako sang tawo (bad trip kay wala siya ginsapak sang girl), ginbasa ko ang papel nga gatapik, na staple, ginpaste, ginbutangan kan-on sa likod, scotch tape, booger (offensive kon sa ilonggo) kag damo pa.


Damo gali papel. Take your time gali ako sa nami nga building. Cool.


Ginlantaw ko ang natapik. Ok gali. Help wanted nasulat. May ara man short term courses. Hmmmn. May ara man notice nga wala man may nakanotice. Siguro daw papel nga pinatapik, ginumon kag ginpadala anay sa Afghanistan kag sinulatan pagbalik.


Damu gali tsansa sa building ngani.


Nanghangaw hangaw ako. ano nga tsansa nga wala man tawo di? May ara man galing daw natabunan man sang glass sila. ano man? Hmmmn.


Ang lalaki ara anaman. Ayos!


“'Nong diin di ang employment agency?” Mangkot ko.


“Ano nga employmen edyensi?” Sabat niya.


“Ang na-applayan ko bala ni 'nong?” Sabat ko.


“Aplay man?” Mangkot niya.


Gintudlo ko ang papel.


“Ari bala 'nong ho...” Tudlo ko.


“Aaaa...ang amo na.” Tudlo nya man.


“Huo 'nong.” Hambal ko. (Hambal naman.)


“Way na di.”Hambal niya.


“Diin ni 'nong hay?” Mangkot ko.


“Sa Sports Complex siguro, di ko sure.” Hambal niya.


Lintek di pa siya kuno sure. Syur!


Employment sa Sports Complex? Ma-ano ka pag abot mo to ma sprint ka anay before ka maka apply. Basi pag abut mo mangkut anay. “What is your fave sport?” Stupid.


Hmp. Tinamaran ako. Ano kun indi mo matultulan. Amo to siguro nga wala siya ginasapak sang girl kay wala siya katultol. Tani lang.


Naghangaw-hangaw ako. Hala asta lang ko di? Wala gid ako may nakadtuan gali ba. Pagtangla ko may dome. Wow! Dome! Kanami ba...dumduman ko ang sundang ko.


Aha! Makadto ako sa cr. Kanami nga daan sang dome, sigurado nami man ang cr. Galing...diin ang cr? (kon ginabasa mo na ang cr as in one syllable, wrong SEE ARE na.)


Of course namangkot naman ako kay 'nong.


“Nong diin di ang SEE ARE” hambal ko. (naman)


“Ano?” Hambal niya.


“SEE ARE bala 'nong” Hambal ko.


“Aaaaah....mangihi ka?” Hambal niya.


“Gago, ano labot mo?” (Hambalon ko tani) Panumdum ko.


“Te, diin 'nong?” Hambal ko.


“Diretsoha lang, didto sa punta.” Tudlo niya.


Aba, may nabal-an gali ni. Ma-alam.


Naglakat ako pakadto sa direksyon nga gintudlo niya...nakita ko ang sign nga SEE ARE gid man didto. Medyo layo galing. Wala di sila may ginagamit nga Golf Cart kon sakit tyan nila? Basi 'ya.


Ga umpisa pa lang ko lakat nga na notice ko liwat and mga tawo nga na priso sa glass. Wait (hulat), may gabasa newspaper, may naga games sa pc, may naga sisp papel (!?), may nagakatulog, may gasuksok shades (where's da sun da man!) tsk, busy sila siguro. Indi pwede sabadon...sirado ang kuwarto nga daan kag wala tawo sa counter.


Ara na ako sa SEE ARE. Wow! High Tech! Panumdum utod: ang tubig auto gwa, may tissue paper, kag ELECTRONIC HAND DRYER (no pindot required pa!).


Now this is what I call SEE ARE. Damo ka makita.


Syempre, nami man wiwi ko e. Gapanumdum pa ako tani ma extra deposit pro indi ko feel. Sa tam-an ka puti ka room, matyag mo gasige sakit tyan mo, ara ka sa langit.


Nagwa ako sa cr gayuhom. Tsk, impressed ako, kanami. Nagdiretso ako sa dome. Kanami. Nakita ko ang finger print log in. Kanami. Ang SEE ARE. kanami.


Ang building daw SEE ARE. Damo makita! Damo ara! manog gwa na ako sa building nga nasugata ko si 'nong. May dala isa ka tray nga tasa...ga aso...alangan juice. Kape. Tingala ko man indi katultol employment agency ni.


Dumduman ko na nga-a gindala ko ang sundang di....

No comments: