Wednesday, December 28, 2005

Ultra Short Stories

Sang una, may isa ka ido nga wala sing dalunggan nga tuo. May buho lang sa wala. Indi na sia kabati sa tuo kay puro lang lutak kag atutuli.


Ang iya ngalan Brian Vincent. Malawig ang iya ngalan kag wala man sia ginatawag. Ang iya ginakaon meatloaf, isda kag basura.


Isa ka adlaw napatay sia. Huhuhu.


.end.


One day, sa isa ka adlaw, in a far away place, sa may Anabu nga 20 ang plete, may isa ka bata nga indi kabalo magtahal sang lapis. Ang iya ngalan Mao-mao. Birthday gapon pero sa December 25 pa hiwaton.


Nagkadto sia sa banwa sang San Rafael. Sang pagsulod nya sa banwa, ginhambalan siya, “Hoy pangayaw, puli ka sa balay nyo.”


Nagsabat sia, “Nga-a indi ninyo ako pagbatunon?”


“Kay indi ka kabalo magtahal,” ang sabat sang tanod.


Nagpuli sia, nagsakay sa motor, nagplete 20, kag nagkaon Spaghetti.


.the end.


Isa ka adlaw may isa ka bata nga perte kasabad. Isa ka adlaw naglakat sila sa beach. Naligo sia...


.the end.

No comments: