Sunday, May 31, 2009

Ang Pagtratar Sang Gobyerno Basi sa Manggaranon Lang

Been really busy working...but here's my blog in Ilonggo. I wrote this letter to RMN Iloilo. Hopefully, they will read it.

Mga sobra na duha ka semana naglupok ang iskandalo sa video ni Dr. Kho kag ni Ms. Halili. Sa una nga adlaw gapanumdum ka nga kalulouy gid man si Ms. Halili kag ang iban nga mga babayi nga gin into ni Dr. Kho. Tani ang may sala madakpan kag indi na ini maliwat pa.

Nami tani ang gusto matabo sang mga artista kag senador nga artista man. Pero ang ila pag tumod sini tama na gid ka ulihi kag isa lang ka pagpakita nga ang ila gusto protektahan ang ila kaugalingon lamang. Sa una naluoy ako sa kay Ms. Halili pero bag o natabo ang iskandalo sa iya sigurado ako nga daw wala gid siya may ginpanumdum sa na biktima sang una. Subong, ang mga artista daw manginmatay tulod sang layi bangod natabo na sa ila.

Kag ang gobyerno nanamian man magpamati sa ila...bangod may ngalan sila.

Dumduman ko naman ang kaluluoy nga bata sa kalahunan, mandurriao nga gin lugos kag ginpatay wala pa may isa ka tuig. Wala gid may gin ubra ang konseho parti sadto kundi magpasuga lang sang dalan. pero sang may turista nga ginpatay, gapatay patay man sila pabutang sang CCTV sa mga hotel. Indi ini sa pagkondena sa pagbulig sa ginpatay pero ini pag kondena sa wala pag bulig sa kalulouy nga bata. Wala man may naubra para mapunggan ang natabo sa kalahunan.

Panumdumon naton nga wala kita ginahukman sang Diyos bangod may naubra kita sa aton pareho estado pero ginahukman kita kon pano naton tratuhon ang mas imol sa aton.

No comments: