Sunday, June 14, 2009

So How Would You Rate “Iboto Mo Patrol Mo, Ako ang Simula”


Kada eleksyon, kada istasyon sa telebesyon, radyo kag newspaper may ara nga programa. Mangita sila sang mga gusto mag ubra sa ila nga libre para may mabalita. Isa man ini ka pama agi para mabuligan bantay ang eleksyon. Ang mga kabataan nga ga intra, may makuha man sila bangod sadya ang eksperyensya. Kon sa ingles pa “win-win situation” ang istasyon sa radyo kag TV may libre nga tawo kag ang mga kabataan o tanan nga maubra, mayo ang eksperyensa.

Ang ABS-CBN may ara sila programa nga “Iboto Mo Patrol Mo, Ako ang Simula” Ang ila ginapang hagad mga kabataan kay sila ang ma-ayo sa text, camera kag gamit kompyuter. Bangod sang teknolohiya, makahatag sila sang impormasyon nga wala sang pugong pugong. Kon may problema, sigurado makabulit sila.

Halos kada adlaw makita mo ila nga balita parti sa ila nga programa. Nami. Damo tawo. Kon domingo may ara man sila nga daw dokumentaryo parti sa ila nga programa. Ok lang kay ginapakita nila ang mga kabataan nga gusto gid magbulig.

PERO…may daku gid nga PERO…

Kon lantawon mo sa telebisyon ang kalabanan nga ga intra, mga kabataan nga may mahatag. Sa ila pasayod damo makita mo nga may camera, computer kag damo, damo mabulig.

Kag ang ila bulig sa siyudad lang...liwaton ko…sa siyudad lang.

Kon lantawon mo, ang tinonto sa eleksyon wala nagakatabo sa siyudad. Ay, dali lang…sa siyudad, indi dali makita kag madakpan ang tinonto sa eleksyon. Ang nagapadalagan bal an nila nga damo gabantay sa ila. Amo na nga wala sila gapakita tinonto nila.

Sa siyudad, bisan sin o pa na dira hambalon mo nga mabantay…may ara man gihapon nga ma-alam. Indi lang ang manugbantay ang naga preparer…ang mga manugsalakay man.

Pero sa mga banwa, ang tinonto tama ka kit anon. Dumduman ko sang ulihi nga eleksyon lipay-lipay gid mga paka-isa ko kag katiyuan kay may kwarta sila. Kay sin-o naghalin? Siyempre sa nagapadalagan. Grabe ang ugtas ni tatay…ako daw nanugunan. Sugod sa amo to nga eleksyon, kwarta na ang tanan…kag bangod nahadlok ako kay tatay, indi gid ako makakuha. (Happy Father’s Day Tay)

Kon gusto gid man sang ABS-CBN nga magbulig sa eleksyon. Kadto sila sa malayo sa siyudad. Ang mga tawo sa siyudad ma-alam na kag ang mga malain sa siyudad, mas demonyo nag id nga indi madakpan (o tama ka kusog). Pero sa mga banwa, may mahimo pa. Pwede mapunggan, pwede madakpan.

Indi lang ang siyudad dapat buligan…tanan nagakinahanglan.

Please note that I'm not against ABS-CBN nor I'm for their competitors (GMA, ABC5, CS9, NBN etc).

No comments: